Piep zei de muis - Bergen op Zoom

Spanning en stress thuis

Soms gebeuren er dingen in een gezin die veel spanning en stress geven, bijvoorbeeld als een ouder of kind ernstig ziek wordt of verslaafd is, er sprake is van een scheiding, ruzies, geweld, iemand komt te overlijden, er schulden zijn of geen werk. Ieder gezin heeft wel eens te maken met situaties die veel spanning en stress geven. In sommige gezinnen zijn die situaties echter heftiger en langduriger dan in andere gezinnen. Ook heeft niet ieder gezin dan een vangnet om zich heen om de zorg te delen of steun en hulp te krijgen. Dit heeft invloed op het hele gezin.

Ouders proberen dit vaak voor kinderen te verbergen, maar kinderen hebben een enorme antenne om signalen op te pikken en voelen gelijk of er iets aan de hand is. Voor jonge kinderen is het moeilijk om te begrijpen wat er aan de hand is en hoe ze ermee om kunnen te gaan.

 'Piep zei de muis'

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in zo’n situatie verkeren, problemen kunnen ontwikkelen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Ze kunnen problemen krijgen op het gebied van het aangaan van relaties, faalangst ontwikkelen of later zelf ziek worden of verslaafd raken.

Daarom is er voor alle kinderen van 4 - 8 jaar en gezinnen die spanning thuis meemaken Piep zei de muis ontwikkeld. Bij 'Piep zei de muis' krijgen kinderen en ouders steun om met de thuissituatie om te gaan. 

Voor deze kinderen bieden we een training aan van 14 kinderbijeenkomsten en 4 ouderbijeenkomsten. In de groep leren kinderen o.a. op speelse wijze om te gaan met hun emoties, leren ze dat de schuld niet bij hen ligt en vinden ze herkenning bij elkaar.

Aanmelden en meer informatie

Aanmelding en meer informatie Wat houdt PIEP in? Stuur je naam en telefoonnummer naar backofficejeugd@bergenopzoom.nl voor meer informatie en aanmelding.