Veilig wonen

Soms zijn aanpassingen aan uw huis nodig. Bijvoorbeeld als u door ouderdom, ziekte of een handicap moeite heeft met lopen en bewegen.

Aanpassingen in huis zijn bijvoorbeeld:

  • weghalen van drempels
  • elektrische deuropeners en lichtschakelaars op zithoogte
  • wandsteunen in badkamer, toilet of naast de trap
  • verhoogd toilet
  • douchezitje aan de wand
  • traplift

Kijk op de website Mijn huis op maat voor informatie over de mogelijkheden.

Lukt het aanpassen van uw woning u niet zelf? Vraag uw familie, vrienden of buren om hulp. Of schakel een vrijwilliger of vakmensen in. Als u uw woning huurt, zijn er regels voor wat u wel en niet mag aanpassen. Ook kan uw verhuurder u mogelijk helpen.

De gemeente vergoedt soms aanpassingen die nodig zijn om zelfstandig te blijven wonen. Maar niet alles. Ook is er een eigen bijdrage. Vraag uw gemeente om meer informatie.

De GGD geeft advies over gezond leven in uw woning. Bijvoorbeeld als u problemen heeft met vocht, muizen of stank.

Algemeen - GGD West Brabant Team Gezondheid, Milieu & Veiligheid

Telefoonnummer
0900 368 68 68

Bergen op Zoom - Inwonersondersteuning, vrijwillige hulp thuis

Bergen op Zoom - Vraagwijzer woningaanpassingen

Telefoonnummer
0164 29 94 91

Steenbergen - Vraagwijzer woningaanpassingen

Telefoonnummer
0167 54 11 31

Woensdrecht (gemeente) - woningaanpassingen

Telefoonnummer
14 01 64

Mijn huis op maat


Meld de plekken waar u zich onveilig voelt bij een wijk- of buurtagent. Geef het door aan de gemeente als de straatverlichting niet werkt. Of maak een (anonieme) melding als u iets hoort of ziet waar u zich niet prettig bij voelt.

Voelt u zich onveilig omdat u iets naars heeft meegemaakt zoals een inbraak, brand of geweld? Praat over uw gevoelens. Bel bijvoorbeeld De Luisterlijn. Slachtofferhulp kan u ook helpen.

Kijk ook naar de mogelijkheden om uw huis beter te beveiligen. Op de website van de brandweer staan tips om brand te voorkomen. Op de website Maak het ze niet te makkelijk vindt u tips tegen inbraak.

Steeds meer buurten hebben WhatsApp Buurtpreventie. Via een WhatsApp-groep wisselt u gratis informatie uit over uw buurt. Bijvoorbeeld over een inbraak of iemand die zich verdacht gedraagt. Zo helpt u mee aan een veiligere buurt en kunt u inbraken voorkomen.

U kunt ook altijd bij de wijkagent terecht.

Bergen op Zoom - wijkagenten

Telefoonnummer
0900 88 44

Bergen op Zoom (gemeente) - melding doen

Telefoonnummer
14 01 64

Steenbergen - wijkagent

Telefoonnummer
0900 88 44

Steenbergen (gemeente) - melding doen

Woensdrecht - wijkagent

Telefoonnummer
0900 88 44

Woensdrecht (gemeente) - melden dat iets kapot of niet in orde is

Telefoonnummer
14 01 64

Woensdrecht (gemeente) - politiesteunpunt

Brandweer Nederland

De Luisterlijn

Dag en nacht een luisterend oor

Telefoonnummer
088 076 70 00

Maak het ze niet te makkelijk

Slachtofferhulp

Biedt emotionele hulp, begeleiding in het strafproces en hulp bij schadevergoeding.

Telefoonnummer
0900 01 01

WhatsApp Buurtpreventie (WABP)

Website
www.wabp.nl


Personenalarmering is een alarmeringssysteem om bij nood hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld als u in huis bent gevallen of u zich plotseling niet goed voelt. U kunt dag en nacht een meldpost waarschuwen. Dit doet u via een knop in uw huis of via een zender om uw nek, pols of broekriem. Of u gebruikt een mobiele telefoon.

Heeft u personenalarmering nodig? Informeer bij uw zorgverzekeraar of u een deel van de kosten vergoed krijgt. Soms helpt de gemeente met de kosten.

U kunt personenalarmering aanvragen bij thuiszorgorganisaties.

Op de website van Vraagwijzer Bergen op Zoom, Vraagwijzer Steenbergen en BWI Woensdrecht leest u hoe u personenalarmering aanvraagt.

Bergen op Zoom - Vraagwijzer personenalarmering

Telefoonnummer
0164 29 94 91

Steenbergen - Vraagwijzer personenalarmering

Telefoonnummer
0167 54 11 31

Woensdrecht - BWI personenalarmering

Telefoonnummer
0164 67 20 49


Probeer de problemen eerst zelf met uw buren te bespreken. Op de website Problemen met je buren vindt u informatie en tips. De website van de politie vertelt wat u kunt doen bij geluidsoverlast van uw buren.

Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met WijZijn Buurtbemiddeling in uw gemeente. Getrainde vrijwilligers helpen om problemen met de buren en overlast samen op te lossen. De bemiddelaars zijn onpartijdig. Alles wat u vertelt behandelen zij vertrouwelijk. Ze helpen buren met elkaar in contact te laten komen en de communicatie op gang te brengen of te herstellen.

Bergen op Zoom - Inwonersondersteuning Buurtbemiddeling

Steenbergen - WijZijn Buurtbemiddeling

Woensdrecht - WijZijn Buurtbemiddeling

Politie - burenruzie

Problemen met je buren