Bijstandsfraude melden

geld

Bijstandsuitkeringen moeten terechtkomen bij mensen die daar recht op hebben. Er is sprake van bijstandsfraude als iemand opzettelijk verkeerde informatie geeft of informatie verzwijgt om een (hogere) uitkering te krijgen of te houden. Zoals:

  • niet opgeven van (extra) inkomsten uit bijvoorbeeld zwart werk
  • verzwijgen van vermogen (in binnen- en buitenland)
  • inschrijven op een adres maar daar niet daadwerkelijk wonen
  • samenwonen en dit niet doorgeven

Iedereen kan een vermoeden van fraude melden bij de ISD Brabantse Wal. Als u melding maakt van bijstandsfraude is het belangrijk dat u concrete, duidelijke feiten meldt. Uw melding kan leiden tot onderzoek op grond waarvan het recht op de bijstandsuitkering wordt aangepast of zelfs gestopt. U kunt een vermoeden van bijstandsfraude (anoniem) melden via het online formulier (https://www.bergenopzoom.nl/bijstandsfraude-melden), via telefoonnummer 0164 -27 71 58 of door een brief te sturen naar ISD Brabantse Wal t.a.v. sociale recherche, postbus 35, 4600 AA Bergen op Zoom.